Ons streefdoel is het organiseren van een maandelijkse zondagsrit en enkele meerdaagse al dan niet buitenlandse trips per jaar, aangevuld met enkele activiteiten voor het ganse gezin.

De activiteiten van de club worden gepland en besproken tijdens onze vergadering.

ACTIVITEITEN

MTL-Rondrit
MTLRondrit
MTL-Gastronomie

De eendagsritten zijn ook voor niet leden éénmalig toegankelijk om na te gaan of de club hun verwachtingen inlost

De meerdaagse ritten zijn zichtbaar op de besloten Facebook pagina maar zijn enkel bestemd voor betalende leden

Naast de één- en meerdaagse ritten wordt er op regelmatige basis vergaderd en worden op jaarlijkse basis enkel familiale activiteiten georganiseerd

!!!!!!  MEERDAAGSE ACTIVITEITEN ZIJN UITSLUITEND VOOR LEDEN !!!!!!

KALENDER

VERGADERINGEN 2024:

 Café Tempo    aanvang 9u

VRIJDAG :  8/03 - 12/04 - 3/05 - 14/06 - juli GEEN -  9/08 - 13/09 - 11/10 - 8/11 - 13/12

ACTIVITEITEN 2024:

GRILL WEEKEND  24-25/08  :  Aanvang 9u   Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

AUGUSTUS:

MEERDAAGSE 8-12/05:  JURA

 

MAANDRIT 17/03 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

MAART:

APRIL:

MAANDRIT 14/04 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

MEI:

MAANDRIT 26/05 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

JUNI:

MAANDRIT 30/06 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

MEERDAAGSE 12-19/06: WALES

JULI:

MAANDRIT 7/07 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

MAANDRIT 4/08 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

SEPTEMBER:

MEERDAAGSE 12-16/09: HARZ

MAANDRIT 29/09 :    Aanvang 9u     Becker Remy Plein !!!!  niet Abdij v Vlierbeek  

De clubvergadering gaat door de 2de vrijdag van de maand om 21:00 tenzij anders wordt meegedeeld.

De plaats van afspraak is Café Tempo te Kessel-Lo

tempo

DEELNEMEN

De eendagsritten starten doorgaans om 09:00 aan Café Tempo tenzij anders besproken op de vergadering

HISTORIEK

taart

In 1995 waren een deel van de oprichtende - en actieve leden van Motor Toerisme Leuven, lid van de KVMUL (Koninklijke Vereniging Motor Unie Leuven), misschien beter bekend als de organisator van het tweede luik van de ondertussen ter ziele gegane Paastrofee Motorcross op paasmaandag.


Daar deze club vooral toegespitst was op het organiseren van de motorcross bleven de motortoerismeliefhebbers een beetje op hun honger zitten. Daarom beslisten enkelen, na veel wikken en wegen, een eigen club op te richten onder exclusieve toerismevlag.


Eind 1994 kreeg Motor Toerisme Leuven (MTL) enige vorm. Een VZW werd opgericht met als belangrijkste doelstelling het promoten van de auto- en motorsport in onze streek.

Delper

Na publicatie van onze statuten in het Staatsblad en neerlegging van de oprichtende ledenlijst op de Griffie kon MTL begin 1995 officiëel van start gaan. De oprichtende leden zijn Stefaan Meys, Luc Meys, Peter Serverius, Luk Serverius en André Vangoidsenhoven. Er werd beslist om aan te sluiten bij de toenmalige Belgische MotorrijdersBond (BMB) omdat redelijk wat van de kandidaat 

leden deelnamen aan binnen- en buitenlandse organisaties (FIM-rally, treffens, Vriendschapsrit,  andere BMB clubs.... Om hierbij aan te sluiten was er

een minimum van 50 leden vereist. Wat in den beginne enige kopzorgen opwekte bleek al snel geen enkel probleem te zijn. De kaap van 50 leden

werd vrij snel overschreden en was ook de jaren nadien vanzelfsprekend.

10jaar_1

OVER DEZE SITE

Deze website is vernieuwd in 2021. Opmerkingen of  suggesties kunnen doorgestuurd worden naar MTL 

Recente aanpassingen zijn mogelijk pas zichtbaar na refresch van de browser cache.

FOTOMATERIAAL

Foto's ivm MTL-actviteiten kunnen gedeeld worden via Facebook, enkel toegankelijk voor betalende leden

ToTop